Kamerdebat over Verschil Maken

nieuws,Theatermaker — simber op 25 oktober 2006 om 01:00 uur
tags:

Tijdens het Tweede Kamerdebat over de nota Verschil Maken op 16 oktober jl. bleek dat geen van de Kamerfracties grote bezwaren heeft tegen de plannen voor hervorming van de cultuurnotasystematiek van minister Van der Hoeven van cultuur. Grootste zorg van de Kamer is dat de gesubsidieerde instellingen op tijd moeten weten waar ze aan toe zijn. Van der Hoeven beloofde dat haar opvolger begin volgend jaar een wetsvoorstel zal indienen en dat er vóór 1 juni 2007 duidelijkheid zal zijn welke instellingen horen bij de basisinfrastructuur (die dus nog mogen aanvragen voor de Cultuurnota), en welke instellingen bij de Fondsen terecht kunnen. Tegen die tijd moet ook duidelijk zijn hoe het fondsen-landschap eruit gaat zien, aldus de minister. Op dit moment werkt de commissie Alons aan een advies over de toekomst van de podiumkunst-fondsen.

Van der Hoeven kondigde alvast aan dat de deadline voor het indienen van aanvragen voor zowel de Cultuurnota 2009-2012 als voor meerjarige subsidies van de fondsen is gesteld op 1 februari 2008. Dat is later dan aanvankelijk gepland, maar naar verwachting zal het herinrichten van de fondsen, het ontwerpen van meerjarige regelingen, en het hele adviestraject van de Raad voor Cultuur (sectoranalyse, uitgangspuntennota, etc.) meer tijd kosten, vooral ook omdat er begin volgend jaar een nieuwe staatssecretaris voor cultuur komt.

Overigens waren tijdens het Kamerdebat alle fracties eensgezind in het verwerpen van het Arts Council-model. Zelfs PvdA-woordvoerder John Leerdam zei nu dat het nooit zijn bedoeling was geweest om zomaar het Engelse model over te nemen. Wel zou hij graag zien dat het politieke debat over cultuur over hoofdlijnen van het beleid gaat en niet over individuele subsidietoekenningen. Daarnaast is hij voor een sterkere rol van de regio’s.

0 Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
(c) 2024 Simber | powered by WordPress with Barecity